Tennishal

Binnenterreinen

Onze club heeft een tennishal met 5 terreinen, genummerd van links naar rechts van 1 tot 5. Hieronder vind je alle informatie over het reserveren van een terrein en het bekomen van een winterabonnement en losse verhuringen, met de bijhorende tarieven.

Lees vooral eerst het reglement en de algemene richtlijnen.

Reglement:

 • De hal binnengaan kan op twee manieren:
 Via het clubhuis za. en zo. vanaf 9.00 uur 
wo. vanaf 13.00 uur 
ma. di. do. en vrij. vanaf 16.00 uur
 Via de dubbele deur aan buitenterrein 2 ma. di. do. vr. vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur.
wo. vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur 

 • De dubbele deur openen kan met een badge. Deze kan men bekomen in het clubhuis. ?De club vraagt hiervoor een waarborg van € 10.
 • De nooddeuren van de hal alleen gebruiken in geval van nood.
 • Enkel tennissen met proper schoeisel.
 • Na elke tennisbeurt moet het ganse terrein gekeerd worden volgens de instructies op de borden in de hal. De lijnen kan je witter maken met de rollers.
 • De borstels worden opgehangen op de voorziene haken.
 • Voor de spelers zijn enkel water en sportdranken toegelaten in de hal.
 • Voor de supporters zijn geen dranken toegelaten.

Lichten:

 • Terreinen 3, 4 en 5 zijn voorzien van een badgelezer.
 • Ma.di.do en vr. tot 16.00 uur en wo. tot 13.00 uur kan men op deze drie terreinen de lichten aandoen met een badge.
 • Op terrein 3 en 5 staat de ‘badgelezer’ aan het scorebord, op terrein 4 aan de ingang naast de dubbele deur.
 • Schuif je badge langzaam voor de lezer.
 • Er zal kort een groen lichtje branden wanneer de lampen van het terrein aangaan.
 • Wanneer het uur voorbij is, valt het licht uit en springt de circulatieverlichting aan.

Badges: aankoop + werking

Abonnementen:

 • Het winterseizoen start begin oktober en eindigt eind maart/ begin april.
 • Voor abonnementhouders is een terrein gereserveerd. 
 • De juiste startdatum wordt elk seizoen meegedeeld.
 • Een abonnement omvat 24 eenheden (daluur of piekuur).
 • Tijdens de kerstvakantie wordt het abonnement 2 weken onderbroken omwille van het winterdubbeltornooi. De juiste datum wordt in het begin van het winterseizoen meegedeeld.
 • Abonnementhouders, die overdag spelen, hebben een badge nodig om het licht aan te doen.
 • Abonnementhouders, die ’s avonds spelen, hebben geen badge nodig.
 • Bij verlies van je badge verwittig je onmiddellijk de verantwoordelijke voor verhuring.
 • Het is niet nodig je badge op het einde van het winterseizoen in te leveren indien je het volgende seizoen je abonnement wil verlengen. Je badge zal automatisch terug opgeladen worden voor het volgend seizoen.

 

 

Losse verhuringen:

 • Je kan een badge kopen in het clubhuis.
 • Op de badge van één losse verhuring staat 1 eenheid.
 • Prijs: € 12 ( huur)+ € 3 waarborg (badge)
 • Bij inleveren van de badge ontvang je de waarborg van € 3 terug.
 • Je moet zelf een vrij terrein reserveren via de website www.tennisvlaanderen.be (knop reservering, terreinen Tennis Vlaanderen).
 • Je kan ook een 10-beurtenkaart kopen.
 • Prijs : € 120 (huur) + € 3 waarborg (badge)
 • Indien je geen lid bent van TC Heusden, neem je best TIJDIG contact op met de verantwoordelijken van verhuur hal, zodat zij voor jou een terrein kunnen vastleggen. 
 • Indien je gaat spelen wanneer het clubhuis gesloten is, heb je ook een badge nodig om de dubbele deur te openen. ( zie hoger)

 

Verhuur Tennishal : periode en tarieven

WEEK
Weekdagen van 09.00 – 13.00 € 190 voor 24 weken
Weekdagen van 13.00 – 17.00 € 250 voor 24 weken
Weekdagen van 17.00 – 22.00 € 350 voor 24 weken
Weekdagen van 22.00 – 23.00 € 250 voor 24 weken
WEEKEND
Weekenddagen van 09.00 – 12.00 € 350 voor 24 weken
Weekenddagen van 12.00 - 24.00 € 250 voor 24 weken

Bekijk de vrije uren in het schema van de winterverhuur (Laatste update 10 oktober 2017)

 Heb je interesse voor een abonnement, of nog vragen over de werking, neem dan contact op met de verantwoordelijken verhuur hal:

Jessy Claes
0479/48 13 04
jessycls@hotmail.com

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!