Visie

Visie

Q-ten tennisschool heeft tot doel : het opleiden van jongeren en volwassenen in de tennissport en het organiseren van tennisactiviteiten in teken van de doelstelling, binnen de gemeente Heusden-Zolder.
Q-ten heeft tot doel de tennissport te bevorderen zowel als vrijetijdssport dan als beroepssport en alle activiteiten die daarmee verband houden; zo zal de vereniging

  • promotionele activiteiten kunnen voeren,
  • tennisopleidingen en scholing organiseren voor verschillende doelgroepen,
  • vorming, opleiding en bijscholing inrichten voor monitoren en leraren, alsook wedstrijden organiseren, zowel nationaal als internationaal.?

Zij kan haar medewerking verlenen aan of belang nemen in alle activiteiten binnen haar doel. De vereniging mag gebruik maken van alle middelen die met de wet en met haar statuten in overeenstemming zijn, om de hierboven vastgestelde doelstellingen te bereiken. Tevens mag ze alle roerende en onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!